71 381 11 11

Zamówienie

Wypełnij online

Wymagane jest malowanie dwuwarstwowe w celu zniwelowania wpływu warstwy bazowej na warstwę nanoszoną. UWAGA! Powłoki na elementach przemalowywanych są wyłączone z gwarancji.

W przypadku braku pisemnego zamówienia na malowanie elementów usługa zostanie uznana za kontynuację ostatniego z dostarczonych zamówień.

Ogólne warunki współpracy i odbioru powłok lakierniczych dostępne są w siedzibie firmy Intercolor oraz pod tym linkiem.

Pliki do pobrania