technologie lakierowania
lakierowanie aluminium

Najważniejszym czynnikiem determinującym jakość powłoki lakierniczej przy malowaniu aluminium jest właściwe przygotowanie powierzchni. Odbywa sie to w następujący sposób:
obróbka ścierna – odtłuszczanie i trawienie – płukanie wstępne – płukanie – chromianowanie – płukanie – płukanie w wodzie demi – suszenie – lakierowanie – utwardzanie – kontrola jakości

lakierowanie stali czarnej

Podobnie jak przy lakierowaniu aluminium duży wpływ ma przygotowanie powierchni. Cały proces odbywa sie w sposób następujący:

  • technologia stosowana do malowania konstrukcji użytkowanych na zewnątrz:
    śrutowanie lub piaskowanie do SA 2,5 – fosforannowanie żelazowe – suszenie – malowanie podkładem cynkowym – utwardzanie – lakierowanie proszkowe – utwardzanie – kontrola jakości
  • technologia stosowana do malowania konstrukcji użytkowanych wewnątrz:
    śrutowanie lub piaskowanie do SA 2,5 – fosforanowanie żelazowe – suszenie – lakierowanie proszkowe – utwardzanie – kontrola jakości
  • technologia stosowana do malowania blach do grubości 2mm i drobnych detali:
    odtłuszczanie – fosforanowanie żelazowe – suszenie – lakierowanie proszkowe – utwardzanie – kontrola jakości
lakierowanie stali ocynkowanej

Aby uzyskać dobrą przyczepność farby na podłożu ocynkowanym istotne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni:
odtłuszczanie – fosforanowanie cynkowe – odgazowywanie – lakierowanie proszkowe – utwardzanie – kontrola jakości


 
…

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 205 000 PLN
KRS 0000448661 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS

 
 
facebook